Hulladékgazdálkodás a vállalati szektorban

 

Üzemi hulladékgyűjtőhelyet szeretne kialakítani? Szelektíven kívánja gyűjteni a termelési hulladékot? Esetleg segítségre van szüksége az éves hulladékbevallás teljesítésében vagy a hulladéknyilvántartás vezetésében? Ezek mind olyan területek, amelyek egy vállalkozás életében mindennapos feladatot jelentenek - és még nem is kell ehhez feltétlenül olyan nagy cégnek lenni.

 

Hulladéknyilvántartást minden vállalkozásnak vezetni kell, amely tevékenységi körében termelési, technológiai hulladék keletkezik. Ebbe a gyakorlatban csak a közszolgáltató által elszállított kommunális eredetű hulladék nem számít bele. Amennyiben pedig az éves szinten termelt hulladékmennyiség meghaladja 

  • veszélyes hulladék esetén a 200 kg-ot,
  • nem veszélyes hulladék esetén a 2000 kg-ot,
  • építési-bontási hulladék esetén pedig az 5000 kg-ot,

akkor a vállalkozásnak a következő év március 1-ig adatszolgáltatási kötelezettsége lép fel. Ezt nevezzük hulladékbevallásnak. Az erre vonatkozó szabályozás a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendeletben van részletezve.

 

Ma már a legálisan működő hulladékszállító cégek csak olyan vállalkozástól veszik át a hulladékot, aki rendelkezik környezetvédelmi azonosítószámokkal, azaz KÜJ- és KTJ-számmal. Mivel a hulladékgazdálkodó cégeknek is hulladékbevallást kell tenniük, ezért hamar kiderülhet, ha egy vállalkozás adatszolgáltatásra kötelezett, de nem nyújt be hulladékbevallást. Ebben az esetben hulladékgazdálkodási bírság kerül kiszabásra.

 

Cégünk vállalja a környezetvédelmi azonosítószámok igénylését, segítséget nyújtunk a vállalkozások hulladékgazdálkodási kötelezettségeinek megszervezésében, segítünk megfelelő hulladékszállító szakcéget találni és vezetni a hulladéknyilvántartást, majd pedig évenként elkészítjük a hulladékbevallást. Emellett komplex környezetvédelmi megbízotti szolgáltatást is vállalunk.

 

Keressen minket bizalommal e-mailben a perfect.build888@gmail.com e-mail-címen, vagy pedig hívja irodavezetőnket a +36 70 882 5876 számon.

 

 

Hulladékok üzemi gyűjtőhelyének működési szabályzata

 

A keletkező hulladékok számára üzemi gyűjtőhelyet kell kialakítania egy vállalkozásnak, ha a hulladékot nem közvetlenül a munkahelyi gyűjtőhelyről szállítják el. Ez azt jelenti, hogy ha a dolgozók által használt hulladékgyűjtőket először kiürítik és egy nagyobb, központi gyűjtőhelyre szállítják, akkor az üzemi gyűjtőhelynek minősül. Az erre vonatkozó jogi szabályozás az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben található.

 

Vállalkozásunk segítséget nyújt abban, hogy az üzemi gyűjtőhely kialakítása az előírásoknak megfeleljen. Ezek közül a legfontosabbak a következők:

  • Az üzemi gyűjtőhelynek zártnak kell lennie, azt csak meghatározott személyek nyithatják ki.
  • Veszélyes hulladék gyűjtése esetén a burkolatnak vízzárónak kell lennie, a hulladék pedig nem érintkezhet csapadékvízzel.
  • A szükséges kármentő eszközöket a gyűjtőhely közvetlen közelében kell tárolni.

 

Amennyiben külső helyszínről nem történik beszállítás az üzemi gyűjtőhelyre, úgy a tevékenység nem engedélyköteles, azonban egy működési szabályzatot kell készíteni az üzemi gyűjtőhelyre vonatkozóan, melyet a Hatóság felé be kell küldeni és el kell fogadtatni. Az üzemi gyűjtőhely működési szabályzatának elkészítését kedvező áron vállaljuk Megbízóink felé. Amennyiben ezzel párhuzamosan környezetvédelmi megbízotti tevékenységgel is megbíznak minket, akkor pedig további kedvezményt biztosítunk.

 

Az üzemi gyűjtőhely működési szabályzatának Hatóság általi elfogadása igazgatási szolgáltatási díjra kötelezett, melynek összege 40.000 Ft (adómentes).

 

Környezetvédelmi bevallások teljesítése

 

A legtöbb vállalkozás tevékenysége során szükségessé válik Környezetvédelmi Ügyfél Jel és Környezetvédelmi Területi Jel beszerzése. Hulladékgazdálkodással foglalkozó cégek számára ez elkerülhetetlen, de olyankor is szükséges, ha egy vállalkozás a saját hulladékát kívánja elszállíttatni. Vállaljuk a KÜJ- és KTJ-szám igénylésének és ügyintézésének folyamatát, melyhez Önnek csupán egy meghatalmazást kell adnia számunkra.

 

Minden olyan gazdálkodó szervezetnek, mely egy év alatt több, mint 200 kg veszélyes, 2000 kg nem veszélyes vagy 5000 kg inert hulladékot termelt, adatszolgáltatási kötelezettsége lép fel. Ezt nevezzük hulladékbevallásnak (HIR), melyet minden év március 1-ig kell teljesíteni a Környezetvédelmi Hatóság felé. A teljes bevallási folyamatot elvégezzük Ügyfeleink számára - egyeztetünk az elszállítókkal, valamint ha szükséges, tartjuk a kapcsolatot a Hatósággal is.

 

Ezeken kívül vállaljuk a levegőminőség-védelmi (LAL és LM) bevallások teljesítését is, valamint minden más környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási szempontú adatszolgáltatás elkészítését. Vegye fel velünk a kapcsolatot és a segítség már úton is van.

 

Környezetvédelmi megbízotti feladatok ellátása

 

Sok válallkozás - így a hulladékgazdálkodással foglalkozó vállalkozások is - kötelesek szakirányú végzettséggel rendelkező környezetvédelmi megbízottat foglalkoztatni a hatályos jogszabályok értelmében. Sok cégnek azonban nincs ilyen alkalmazottja, ezért külsős megbízottal kell teljesítenie kötelezettségét. Állandó megbízotti szerződés keretében segítjük a jogszabályok teljeskörű betartását, tartjuk a kapcsolatot a Hatósággal, segítjük a hulladékszállítások megszervezését, összegyűjtjük a hulladékgazdálkodás dokumentumait, mely alapján elvégezzük a szükséges adatszolgáltatásokat a Kormányhivatal felé, továbbá folyamatosan nyomon követjük a jogszabályok változását. Bejárásokat tartunk meghatározott időközönként a Partner telephelyén, ahol feltárjuk a környezetvédelmi hiányosságokat és aktív segítséget nyújtunk azok kijavításában.

 

Amennyiben a vállalatnál környezetközpontú irányítási rendszer (KIR, ISO 14001) üzemel, úgy annak gyakorlati fenntartásában is tudunk segíteni. Célunk, hogy a KIR üzemeltetése ne csupán egy felesleges nyűg legyen a vállalkozásnak, ami csak papíron létezik, hanem a környezeti célkitűzések elérése által valóban tegyen valamit a környezetért a cég, valamint ezzel együtt gazdasági hasznot, megtakarítást is érjen el hosszútávon.

 

Ha környezetvédelem vagy hulladékgazdálkodás, akkor Ön megtalálta a Perfekt megoldást!

 

 

Elérhetőségeink

 

Telefonszám:

+36 70 882 5876

 

E-mail:

perfect.build888@gmail.com

 

A Kapcsolat fülre kattintva közvetlenül is írhat nekünk.

Néhányan elégedett partnereink közül

Tici Transport Kft.

Transolut Kft.

Kraft HD Zrt.

I-CONT Trader Kft.

Kop-Co Plast Kft.

Arrabona Ökotrans Nonprofit Kft.

Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft.

Budafok-Tétényért Városfejlesztő Kft.

Ádi-Mer 2015 Kft.

Jenati Trans Kft.

M.Z. Petrol Bt.

Uniszolg Bt.

Pro-Money Kft.

Krizsó és Társa 2010 Kft.

Juder Kft.

MoZso Service Kft.

S-Z Mátra Bau'97 Kft.

Neco-Bau 2000 Kft.

Deák-Trió Sped Kft.

Gépimpex Kft.

Horváth Eurotrans Kft.

Potvorszki Attila e.v.

Dékány Marianna e.v.

Perger Sándor e.v.

Juhász Sándor e.v.

Tóth Barnabás e.v.

Szlovencsák Zsolt e.v.