Hulladék összegyűjtése és szállítása

 

Cégünk, a Perfect Complex Build Kft. sokéves tapasztalattal, szakértő csapattal várja megkeresését hulladékgazdálkodási engedélykérelmének elkészítésére vonatkozóan. Számunkra mindig az Ügyfél az első! Célunk, hogy a gördülékeny ügyintézéssel könnyűvé tegyük a hulladékszállítási engedély megszerzését. Nem kérdezünk feleslegesen, nem húzzuk az időt, viszont minden olyan fontos témára kitérünk, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy vállalkozása teljesen jogszerűen tudja végezni tevékenységét.

 

Hulladék közúton történő szállítása esetén vállalkozásként gyakorlatilag minden esetben szükség van Hatósági engedélyre. A saját hulladék rendszeresen hulladéklerakóba vagy hasznosítóba történő szállítása is engedélyköteles tevékenység. Néhány Ügyfelünk későn szerzett tudomást ezen jogszabályokról, melynek következtében jelentős bírságot kellett kifizetnie. Elmondható, hogy az engedélyeztetés és annak összes járulékos költsége jóval alacsonyabb annál, mint amit az engedély nélkül végzett tevékenység esetén a vállalkozásnak ki kéne fizetnie bírságként. Emellett 2021-től a hulladékgazdálkodás rendjének megsértése büntetőjogi tétellé vált. Szélsőséges esetben akár letöltendő szabadságvesztés is kiszabható ezen jogszabályok megszegése esetén.

 

Vállalkozásunk heti rendszerességgel készít engedélykérelmeket, melyeket jellemzően hiánypótlás nélkül, a Hatósági ügyintézési időn belül (ez 30 nap) elfogad a Hulladékgazdálkodási Hatóság. Számos hozadéka van annak, hogy ilyen sok engedélyeztetést végzünk. Ezekről ide kattintva olvashat.

 

Keressen minket bizalommal e-mailben a perfect.build888@gmail.com e-mail-címen, vagy pedig hívja irodavezetőnket a +36 70 882 5876 számon.

 

 

Az engedélyeztetés menete

 

Hulladékgazdálkodási tevékenységét a Perfect Complex Build Kft. bevonásával akár 5-6 hét alatt legálissá teheti. Egy jó szakértő a bonyolultnak tűnő procedúrát is képes leegyszerűsíteni az Ügyfél számára, hiszen az engedélyeztetés során a lehető legtöbb terhet leveszi a válláról.

 

Amikor megkeres minket...

 

Ha a megjelölt telefonszámon felhív minket, akkor valószínűleg először Vida Krisztina kolléganőnkkel fog beszélni. Ilyenkor mindig megkérjük leendő Partnerünket, hogy a lehető legrészletesebben foglalja össze az engedélyeztetni tervezett tevékenységet, hiszen akkor tudjuk meghatározni, hogy pontosan milyen engedélyre lesz szükség. Milyen lehetőségek vannak?

 

HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI ENGEDÉLY

 

Abban az esetben van rá szükség, ha a vállalkozás olyan szerepet tölt be a hulladék szállításában, mint egy "futár", aki elmegy a forgalmazó központjába, felveszi a csomagot és elszállítja a megrendelőhöz. Vagyis ezen engedély keretei között a gazdálkodó szervezetnek nem kerül a birtokába a hulladék. Ez a legegyszerűbb típusa a hulladékgazdálkodási engedélyeknek. Erre jellemzően egy megbízólevelet töltenek ki a megbízónál (azaz a hulladék birtokosánál) és egy mérlegjegyet a lerakóban/égetőben/hasznosító műben. A mérlegjegy jellemzően a hulladék eredeti birtokosának – tehát a megbízó – nevére kerül kiállításra. Ennél az engedélytípusnál nincs hulladékbevallási kötelezettség, azonban a szállításokról nyilvántartást kell vezetni. A hulladékszállítási engedély kiadásának Hatósági igazgatási szolgáltatási díja 120.000 Ft. (Veszélyes hulladék esetén 180.000 Ft.)

 

HULLADÉKGYŰJTÉSI ENGEDÉLY

 

A Hulladéktörvény szerint a „gyűjtő olyan gazdálkodó szervezet, amely a hulladékot a hulladékbirtokostól, illetve hulladékgazdálkodási létesítményekből összegyűjti, átveszi”, ezzel pedig a hulladék a birtokába kerül. Ide tartozik a közszolgáltatás keretében elszállított hulladékkal kapcsolatos szállítási tevékenység is, ugyanis a közszolgáltató a hulladék tulajdonosává válik abban a pillanatban, amikor a hulladék termelője a hulladékot a gyűjtőedényben elhelyezi. A gyűjtő jellemzően rendelkezik a gyűjtéshez szükséges gyűjtőedényekkel. Fontos megjegyezni, hogy a hulladékgyűjtési engedély ebben az esetben az összegyűjtéshez és elszállításhoz kapcsolódik, vagyis nem jelenti azt, hogy a hulladékot a gyűjtő beszállíthatja a telephelyére. A gyűjtési engedélyt jellemzően a szállítási engedéllyel együtt szükséges kérelmezni a Hulladékgazdálkodási Hatóságtól, melynek Hatóság felé fizetendő igazgatási szolgáltatási díja 160.000 Ft. (Veszélyes hulladék esetén 240.000 Ft.) A gyűjtő tevékenységét hulladéknyilvántartásban vezeti és évente egyszer – március 1-ig – hulladékbevallást tesz. Természetesen a hulladékbevallás elkészítését környezetvédelmi megbízottként vállaljuk.

 

HULLADÉK-KERESKEDELMI ENGEDÉLY

 

„A kereskedő olyan gazdálkodó szervezet, amely a hulladékot saját vagy más nevében megvásárolja, és azt követően eladja, ideértve azt az esetet is, amikor a kereskedő nem lesz a hulladék tényleges birtokosa.” Olyan esetben történik ez, ha a hulladékot továbbértékesíti egy másik hulladékgazdálkodó cég felé. Ha a hulladék fizikailag nem kerül a kereskedő birtokába, akkor a kereskedelmi tevékenységet engedélyeztetni nem szükséges, de nyilvántartásba kell vetetni a Hulladékgazdálkodási Hatósággal. Amennyiben a hulladék fizikailag is a szervezet birtokába kerül, akkor jellemzően legalább hulladékszállítási engedéllyel szükséges kombinálni a kereskedelmi engedélyt. Az igazgatási szolgáltatási díj a Hatóság részére kereskedelem és szállítás együttes engedélyeztetése esetén 140.000 Ft. A kereskedő tevékenységét hulladéknyilvántartásban vezeti és évente egyszer – március 1-ig – hulladékbevallást tesz. Természetesen a hulladékbevallás elkészítését környezetvédelmi megbízottként vállaljuk. 

 

HULLADÉK-KÖZVETÍTŐI ENGEDÉLY

 

A hulladék közvetítője jellemzően a termékdíjköteles termékek hulladékának gyűjtését és hasznosítását közvetíti. Ha ténylegesen nem kerül a hulladék a birtokába, akkor csak nyilvántartásba vétel szükséges. Ha a birtokába kerül a hulladék, akkor jellemzően egyéb hulladékgazdálkodási engedélyekkel szükséges kiegészíteni a közvetítői engedélyt.

 

Miután megkeres minket...

 

Miután az engedély pontos típusáról egyeztettünk, valamint cége adataival, tevékenysége céljával és a bevonni kívánt gépjárművek számával tisztában vagyunk, minden esetben egyedi árajánlatot készítünk az Ön szükségleteinek figyelembe vételével. Mivel úgy építettük fel cégünket, hogy az Ügyfelek számára leginkább kényelmes módon a kapcsolattartás online és telefonon zajlik, ezért árajánlatunk reményeink szerint elnyeri majd tetszését. Amennyiben Ügyfelünk igényli, hogy személyesen is segítsünk a szükséges dokumentumok összeállításában, erre is van lehetőség külön megegyezés szerint.

 

Amikor elfogadja árajánlatunkat és szerződést kötünk, részletes listát küldünk a beszerzendő dokumentumokról, valamint az engedélykérelmet készítő környezetvédelmi tanácsadó kolléga is felveszi a kapcsolatot Önnel - ez sokszor már az árajánlat adása előtt megtörténik, amennyiben tevékenysége speciális és további egyeztetést igényel. Ha szükséges, vállalkozása KÜJ- és KTJ-számát is meg tudjuk igényelni, ezt a hulladékszállítási engedélykérelem elkészítésétől függetlenül is vállaljuk OKIR-rendszeren keresztül érkező meghatalmazás után. Mellékelnünk kell az engedélykérelemhez különböző  nyilatkozatokat, szerződéseket és meghatalmazásokat. Ezeket előre megírva elküldjük Önnek, így csupán aláírnia kell őket.

 

A közös engedélyeztetés során...

 

Összeállítjuk a vállalkozás Havária-tervét a rendkívüli események kezeléséhez, kiszámoljuk a forgalmi engedélyek és az Ön által elmondottak alapján a cég éves hulladékszállítási kapacitását. Segítünk kiválasztani a szállítani kívánt hulladéktípusok kódjait a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet alapján. A hulladékjegyzék egyszerűsített formában, magyarázattal ide kattintva is elérhető. Ezen kívül segítünk a szükséges dokumentumok megszerzésében, mint például jegyzői igazolás a gépjárművek tárolására és környezetvédelmi felelősségbiztosítás. Onnantól kezdve, hogy minden szükséges dokumentum rendelkezésünkre áll, 2 napon belül beadjuk az engedélykérelmet az elbíráló hatóság felé, mely országos engedély esetén a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya.

 

A beadás előtt igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni a Kormányhivatal számlájára (szállítás esetén 120.000 Ft, szállítás+kereskedelem esetén 140.000 Ft, szállítás+gyűjtés esetén 160.000 Ft - veszélyes hulladék esetén mindegyik összeg 150%-át kell figyelembe venni). Az engedélyeztetési eljárás alatt a kérelem benyújtása után is folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a Kormányhivatal ügyintézőivel. Elkészítjük az esetlegesen szükséges hiánypótlásokat, de az elmúlt években összeállított jelentős mennyiségű engedélykérelem miatt ezeket sikerül minimálisra csökkenteni, ezzel is gyorsítva a folyamatot.

 

A Hulladékgazdálkodási Hatóság a kérelem benyújtását követő 30 napon belül adja ki az engedélyt. Összességében tehát az első beszélgetéstől kezdve akár 5-6 héten belül a kezében lehet az engedély! Természetesen ez függ attól, hogy a szükséges dokumentumokat milyen hamar sikerül beszereznie.

 

Miután megérkezett az engedély...

 

Az engedély megérkezése után is segítjük Partnereink munkáját, hiszen - amennyiben az Ügyfélnek nincs saját alkalmazottja, akinek legalább középfokú környezetvédelmi vagy hulladékgazdálkodási képesítése lenne - környezetvédelmi megbízottként ellátjuk a hulladékgazdálkodási tevékenység felügyeletét. Ennek keretében segítjük a jogszabályok teljeskörű betartását, ajánlásokat teszünk környezetvédelmi téren, összegyűjtjük a hulladékgazdálkodási dokumentumokat, mely alapján elvégezzük a szükséges adatszolgáltatásokat a Kormányhivatal felé. Igény esetén bejárásokat és egyeztetéseket tartunk a Partnerünk telephelyén. Ráadásul minden kérdésével fordulhat ezt követően hozzánk, igyekszünk mindig elérhetőek lenni, Partnereinknek aktív segítséget nyújtunk, hogy mindig képben legyenek a folyamatosan változó jogszabályi környezetben.

 

Gyakori kérdések

 

  • Mennyi időbe telik az engedélyeztetés? Leggyorsabban 5-6 hét alatt juthatunk el a kiadott engedélyig az első telefonbeszélgetéstől számítva, de jellemzően 2 hónappal érdemes számolni, mivel néha több idő, mire minden dokumentum beszerzésre kerül. Azt követően, hogy minden adatot megkaptunk, 2 munkanapon belül benyújtjuk az engedélykérelmi dokumentációt a Hatóság felé.

  • Meddig érvényes az engedély? A kiadott engedély 5 évig érvényes. Azt követően újra kell engedélyeztetni a tevékenységet.

  • Tárolhatom ideiglenesen a telephelyemen a szállított hulladékot? Még ideiglenesen sem. A telephelyen belüli tárolásra telephelyi gyűjtési engedélyt kell szerezni, melyről itt olvashat bővebben.​​​​​​

  • Milyen dokumentumokat kell küldenem Önöknek az engedélykérelemhez? Többek között a gépjárművek forgalmi engedélyének másolatára, NAV nullás igazolásra és különböző nyilatkozatokra lesz szükségünk. Amennyiben felveszi velünk a kapcsolatot, részletes listát küldünk Önnek a beszerzendő dokumentumokról és sok nyilatkozat és szerződés mintáját elküldjük, hogy időt spóroljunk Önnek.

 

Olasz hulladékszállítási engedély

 

Cégünk nagy tapasztalattal vállalja a hulladékszállítási tevékenység engedélyeztetését Olaszország területére is! Olaszország területén hulladékot szállítani csak olasz hulladékszállítási engedély (ALBO engedély) birtokában lehetséges, nem elég hozzá a magyar engedély. Magyar cégeknek a 6-os kategóriájú ALBO-engedélyt szükséges igényelni ehhez, mely a határokon átívelő hulladékszállításra is feljogosítja a céget, vagyis ki- és beszállítás egyaránt lehetséges vele.

 

Ha környezetvédelem vagy hulladékgazdálkodás, akkor Ön megtalálta a Perfekt megoldást!

 

 

Elérhetőségeink

 

Telefonszám:

+36 70 882 5876

 

E-mail:

perfect.build888@gmail.com

 

A Kapcsolat fülre kattintva közvetlenül is írhat nekünk.

Néhányan elégedett partnereink közül

Tici Transport Kft.

Transolut Kft.

Kraft HD Zrt.

I-CONT Trader Kft.

Kop-Co Plast Kft.

Arrabona Ökotrans Nonprofit Kft.

Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft.

Budafok-Tétényért Városfejlesztő Kft.

Ádi-Mer 2015 Kft.

Jenati Trans Kft.

M.Z. Petrol Bt.

Uniszolg Bt.

Pro-Money Kft.

Krizsó és Társa 2010 Kft.

Juder Kft.

MoZso Service Kft.

S-Z Mátra Bau'97 Kft.

Neco-Bau 2000 Kft.

Deák-Trió Sped Kft.

Gépimpex Kft.

Horváth Eurotrans Kft.

Potvorszki Attila e.v.

Dékány Marianna e.v.

Perger Sándor e.v.

Juhász Sándor e.v.

Tóth Barnabás e.v.

Szlovencsák Zsolt e.v.